toimintaterapia

 

Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jossa vahvistetaan asiakkaiden taitoja ja valmiuksia sekä mietitään vaihtoehtoisia tapoja selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Toimintaterapiassa asiakasta rohkaistaan omaan toimintaan.

Toimintaterapeutin tehtävänä on tukea ja etsiä erilaisia apuvälineitä sekä toimintatapoja, kun häiriöt kehityksessä, erilaiset muutokset, kuten sairaudet ja vammat vaikuttavat yksilön toimintakykyyn.

Taustalla vaikuttavat erilaiset teoriat ja viitekehykset kuten toiminnan tiede. Niitä käytetään asiakkaan tarpeiden mukaan tavoitteena löytää juuri oikeanlainen terapiamenetelmä. 

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä, joka tarkoittaa yksilön aktiivista roolia ja halua ratkaista ongelmiaan. Jokaisella kuntoutujalla on omanlaisensa arki, joka on hänelle kokee merkityksellinen ja tärkeä.  Toimintaterapiassa pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan toimintakykyä sekä elämänlaatua, sillä pelkkä pärjääminen tai selviäminen ei riitä.

 

Toimintaterapiassa käytetään asiakkaalle tärkeitä, mielekkäitä ja motivoivia toimintoja. Terapia toteutetaan asiakkaan omissa toimintaympäristöissä (koti, koulu, kirjasto ym.). Toimintaterapiassa uskotaan, että ihminen voi itse vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta.

Erityinen mielenkiinnon kohteeni ja osaamisalueeni on nuoret ja aikuiset asiakkaat, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä esim. Asperger, ADHD, aivovamma tai psykiatrisia häiriöitä mm. masennus, syrjäytyminen jne. Työhistoriani painottuu näille alueille.

Olen KELA:n ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hyväksymä palveluntuottaja

TOIMINTATERAPIA LYHYESTI

Tehtävänä on tukea ja etsiä erilaisia apuvälineitä sekä toimintatapoja.Tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä omassa elinympäristössään ja omissa arkisissa toimissaan mahdollisimman itsenäisesti. 

Taustalla vaikuttavat erilaiset teoriat ja viitekehykset kuten toiminnan tiede. Niitä käytetään asiakkaan tarpeiden mukaan tavoitteena löytää juuri oikeanlainen terapiamenetelmä. 

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä, joka tarkoittaa yksilön aktiivista roolia ja halua ratkaista ongelmiaan.

Jokaisella kuntoutujalla on omanlaisensa arki, joka on hänelle kokee merkityksellinen ja tärkeä.  Toimintaterapiassa pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan toimintakykyä sekä elämänlaatua, sillä pelkkä pärjääminen tai selviäminen ei riitä.

Jutellaanko lisää kahvikupin äärellä?

Minuun voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Kartoitetaan juuri sinun tilannettasi sekä tarpeitasi.


Jutellaanko lisää kahvikupin äärellä?

Minuun voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Kartoitetaan juuri sinun tilannettasi sekä tarpeitasi.