NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

 

Neuropsykiatrinen valmennus on toiminnallista, kannustavaa ja ratkaisukeskeistä tukea yksilöllisiin toiveisiin ja tarpeisiin.

Neuropsykiatrisella valmennuksella pyritään erityisesti toiminnanohjauksen taitojen harjaantumiseen. Näin siis tuetaan eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. 

Neuropsykiatrinen valmentaja auttaa valmennettavaa uskomaan omiin kykyihinsä ja auttamaan itse itseään. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen: opetellaan suunnittelemaan, aloittamaan ja loppuunsaattamaan arjen toimintoja, organisoimaan asioita sekä hallitsemaan ajankäyttöä.

Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue, esim.

Erityispiirteiden työstäminen

Itsetuntemuksen vahvistaminen

Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoittelu

Oppimistekniikoiden harjoittelu

Opintojen eteenpäin vieminen

RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS LYHYESTI

Valmennuksen avulla pyritään mahdollisimman itsenäisen elämän hallitsemiseen, vahvistamalla asiakkaan toiminnanohjaustaitoja

Neuropsykiatrisen valmennuksen keskeisenä tavoitteena on valmennettavan kadoksissa olleiden voimavarojen löytäminen ja näin ollen kykenemisen tunteen kasvattaminen.

Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen: opetellaan suunnittelemaan, aloittamaan ja loppuunsaattamaan arjen toimintoja, organisoimaan asioita sekä hallitsemaan ajankäyttöä.

Jutellaanko lisää kahvikupin äärellä?

Minuun voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Kartoitetaan juuri sinun tilannettasi sekä tarpeitasi.


Jutellaanko lisää kahvikupin äärellä?

Minuun voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Kartoitetaan juuri sinun tilannettasi sekä tarpeitasi.